Spracovanie osobných údajov

GDPR - Spracovanie osobných údajov
Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov dovoľujete, aby spoločnosť PLOTY-TN s.r.o., so sídlom Kasárenská132/7, 911 05 Trenčín, Slovenská Republika, IČO: 51 680 815, IČ DPH: SK2120753382,  zapísaný na  Okresnom súde  Trenčín,  Vložka č. 36410/R------ (ďalej len „Správca“)  v súlade s Nariadením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov spracovávala tieto vaše osobné údaje: meno a priezvisko, názov spoločnosti, email, telefónne číslo, adresu, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo. Zmieňované osobné údaje spracovávame za účelom vedenia užívateľského účtu, vybavovania objednávok, odpovedaniu na vaše dotazy, poskytovaniu služieb, zasielaniu informácií a obchodných oznámení. Správca ich bude spracovávať po dobu 5 rokov.
 
Z hore uvedeným spracovaním vymenovaných osobných údajov udeľujete svoj výslovný a informovaný súhlas, ktorý ale môžete vziať kedykoľvek späť. Stačí poslať email na adresu plotytn@gmail.com  alebo list na adresu spoločnosti PLOTY-TN s.r.o., Kasárenská 132/7, Trenčín 91105.
Osobné údaje, ku ktorým ste udelili svôj súhlas, môžu pre Správcu spracovávať i títo spracovatelia:
 

  • Prípadne ďalšie spoločnosti, ktorých služby zatiaľ Správca nevyužíva.

 
Podľa zmieňovaného nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov máte právo vziať svoj súhlas kedykoľvek späť, požadovať od nás správy o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, požadovať od nás vysvetlenie dôvodov spracovania osobných údajov, požiadať o prístup k týmto údajom, ktoré môžete opraviť alebo aktualizovať, požadovať od nás zmazanie svojich osobných údajov, obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov, pokiaľ  budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností so spracovaním osobných údajov z našej strany.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.